Cija prava

Cija prava su ljudska prava

Multimedijalni projekat Čija prava su ljudska prava? ima za cilj kritičko promišljanje koncepta ljudskih prava i (anti) diskriminacije.
Ovakvim nazivom projekta, koji se pita nad nečim što se naizgled podrazumeva, hteli smo da pokažemo da pitanje ljudskih prava i (anti)diskriminacije ne sme biti nešto što se podrazumeva, nešto što se isključivo povezuje sa pravno-formalnim pitanjima, već da ova pitanja zahtevaju kontinuirano promišljanje i preispitivanje u smislu njihove suštinske povezanosti sa etičkim i političkim pretpostavkama sveta u kojem živimo.
Na taj način smo pitanju ljudskih prava kao i pitanju (anti) diskriminacije pristupili kao nečemu što je strukturno povezano sa načinom na koji mislimo i delujemo u zajednici, kao nečemu što na specifičan način uvek iznova postavlja pitanje isključive prirode svakog identiteta i shodno tome (ne)mogućnosti da se u pravom smislu misli i afirmiše različitost i drugost, kao problemima koji se ogledaju u jeziku, kulturi i ideologiji, itd.
Do sada su anti-diskriminacione kampanje i aktivnosti u Srbiji bile pre svega usmerene
na pitanja ljudskih i manjinskih prava određenih društveno marginalizovanim grupa i pojedinaca (Romi/romkinje, LGBTIQ zajednica, manjinske etničke i verske zajednice, rodna (ne)ravnopravnosti, i slično). Jedna od posledica načina na koji su ovakve kampanje medijski vođene, prezentovane i politizovane je i ta da se pitanje ljudskih prava i (anti)diskriminacije gotovo isključivo povezuje samo sa nekim identitetski određenim društvenim grupama, a da se pritom nedovoljno ističe značaj ovog pitanja za svakog pojedinaca i pojedinku u smislu načina na koji su pitanje ljudskih prava i (anti)diskriminacije temeljno povezana sa mogućnošću i kvalitetetom života u svakoj zajednici.
Osnova ideja i cilj ovog projekta jeste da se pokaže da pitanje ljudskih prava i pitanje (anti)diskriminacije spadaju u korpus ključnih etičkih i političkih pitanja sveta u kojem živimo, s obzirom na to da ova pitanja temeljno preispituju našu mogućnost i sposobnost da živimo u zajednici sa onima koji su od nas različiti.