Cija prava

Pojam diskriminacije podrazumeva iskustva isključivanja, marginalizovanja i nepravde (proizvodnja predrasuda i stereotipa, brisanje ili prisvajanje identiteta neke grupe, strukturna diskriminacija, nasilje, eksploatacija, itd) u odnosu na članove i članice različitih društvenih grupa na osnovu nekog aspekta njihovog identiteta. Zalaganje za anti-diskriminacionu politiku najčešće podrazumeva afirmativnu akciju ili pozitivnu diskriminaciju kao političku akciju, strategiju ili program koji nudi dodatne mogućnosti i daje određene prednosti nekim društveno marginalizovanim i nedovoljno reprezentovanim grupama i pojedincima. Ove se strategije najčešće koriste u oblastima obrazovanja, zdravstvene zaštite, zapošljavanju, socijalnoj zaštiti i sferi odlučivanja.  Anti-diskriminaciona politika se temelji na zahtevima za priznavanjem uprkos nečijoj različitosti kao i na zahtevu za  uključivanjem društvenih grupa i pojedinaca upravo na osnovu onih svojstava koja su prethodno bila ili još uvek jesu osporavana.