Cija prava

Identitet je kategorija koja je preuzeta iz formalne logike i koja upućuje na na istost, na ono što neki entitet čini onim što on jeste, dakle određenim i prepoznatljivim u smislu posedovanja određenih svojstava i karakteristika koje ga čine različitim od svih drugih entiteta, kao i saznatljivim u skladu sa pravilima racionalnog mišljenja. Na osnovu identiteta se, dakle, određuje kako individualno "ja" tako i grupno "mi". Identitet je ono što istovremeno nešto čini istim a nešto drugo različitim. U kontekstu bavljenja temama kao što su ljudska prava ili (anti)diskriminacija, ovi pojmovi su značajni jer se na osnovu njihovog određenja uvek iznova može postaviti pitanje isključive i strukturno diskriminišuće prirode svakog identiteta, a shodno tome i (ne)mogućnosti da se u pravom smislu misli i afirmiše bilo kakva različitost i drugost.