Cija prava

Pojam normativnost se u kontekstu bavljenja pitanjem diskriminacije najčešće koristi da bi ukazao na na određena društvena očekivanja, zahteve i prinude kojima su izloženi kako neki pojedinci i pojedinke, tako i pripadnici i pripadnice nekih društvenih grupa na osnovu normativnih pretpostavki koje nameće dominatna ideologija i sistem vrednosti u nekom društvu. Određene kulture i društva privileguju i favorizuju neke načine ponašanja, mišljenja i delovanja tako što ih, pretpostavljajući ih kao normu, proglašavaju za prirodne i “normalne”, tako da sve one koji se u to ne uklapaju diskriminišu, isključuju i stigmatizuju.
I sam jezik, svaka reč, priziva neku normu i neki okvir koji potiče od različitih vrsta znanja i dominantnih medijskih slika koje određuju i odražavaju sistem vrednosti i vladajuću ideologije u nekom društvu i kulturi.