Cija prava

Tokom zimskog semestra 2010/2011. godine na Fakultetu za medije i komunikacije organizovane su radionice sa studentima master programa Digitalne umetnosti i novi mediji na temu grafiti: koje grafite viđamo na ulicama, kome se oni obraćaju?
Tokom trajanja radionice, studenti i studentkinje su fotografisali grafite na ulicama Beograda, a zatim se o tom sakupljenom materijalu zajednički diskutovalo. Iz obimnog materijala izdvojeni su oni grafiti koje obično ili najčešće primetimo i to možda ne zbog crtačke veštine ili kombinacije boja ili vulgarnosti već zbog jako izraženog ili vrlo perfidnog naboja agresije usmerene ka određenim grupama - na primer, ženama, homoseksualcima, Romima, Jevrejima, navijačima, sportskim klubovima - ili pojedincima - političarima, lokalnim i svetskim liderima, "poznatima" - ili svima generalno.
Neka od ključnih pitanja koja su se nametnula na osnovu sakupljenog materijala i o kojima se govorilo na ovim radionicama su sledeća: šta ovi grafiti govore o nama, o našem društvu, o Beogradu? Da li smo mi tolerantno društvo? Da li je tranzicija umanjila tolerantnost naših sugrađana?